LAND står for ’Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- og Demonstrasjonsprosjekt’ og målet er å formidle praktisk bærekraftige liv. Dette skjer ved å kartlegge og aktivisere permakultursteder i Norge. Vi vil synliggjøre nåværende steder og inspirere oppstart av nye besøkssentre med muligheter for aktiv deltagelse og direkte erfaring med hva permakultur er. I tillegg vil LAND-sentre seg imellom kunne støttes av fellesskapet i nettverket både nasjonalt og internasjonalt.

Den 25 september var den offentlige lanseringen av LAND prosjektet i norge, på ØKOUKA og vi er så heldig å bli det første offisielle LAND senter!!

Vi vil legge ut litt om oss og om designen vår på nettsida, slik at interesserte kan se litt hva det dreier seg om, og hva vi holder på med her.

I tillegg vil vi ha jevnlige kurs  og åpne dager slik vi pleier, så det er mulig å komme å se med egne øyne. Det vil bli mer aktivt på den fronten etter vi begge er ferdig å studere – våren 2018 – da det er ganske hektisk å få til alt på en gang…

Gleder oss til å se mange ivrige permakulturister her, og til vi blir et stort og godt nettverk av LAND sentere og lærlinger i hele Norge!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s