ØKOSOFISKE BETRAKTNINGER 2018

Vi har nu jobbet med denne gamle Huldrgard i 13 år, og det har gitt oss eventyr.
Observasjon har vært hoved temaet, der en hemmelig hage har vist seg litt etter litt.
Det er med ydmykelse og respekt man observerer et gardshåndverk som dette, og når man tenker på tiden som den er og har vært i.
Man tenker på de tider da de fredløse kom inn og ryddet seg skog her, og de noble edelsfolk som seilte innover for å ta veien over til Voss eller Brudvig.
Etter pesten var der nesten ingen igjen her på Vestlandet, men før det var der et mangfold av havfolk.
Keltere, piktere og andre folkestammer som er så og si utdød, der man ser spor i menneskelig genetikk og språk.
Dette er en tradisjon vi må bygge videre på, men det er dektektivarbeid.

Det som vi nå går inn i er det å få produksjonen opp igjen, med design som kan ta litt av det gamle og litt av det nye å skape en vei som er bra for helheten.
Økonomoi heter det i dag og økologi het det før, vi må lage en balanse med desigsystem.
Det har vært opp og ned i historien med produksjon, men man ser at sjØlbergingStiden var det mulig å leve uten penger, man da hadde man gjeld til øvrigheten. Så var der tider der de var rike med kjemi og gift, men utfallet ble utryddelse av egeT genetisk mangfold.
Så skal man ofre kapital i følelser eller fysikk, skal æren komme over kjærligheten for medmennesket og natur ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s