ØKOSOFISKE BETRAKTNINGER 2018

Vi har nu jobbet med denne gamle Huldrgard i 13 år, og det har gitt oss eventyr.
Observasjon har vært hoved temaet, der en hemmelig hage har vist seg litt etter litt.
Det er med ydmykelse og respekt man observerer et gardshåndverk som dette, og når man tenker på tiden som den er og har vært i.
Man tenker på de tider da de fredløse kom inn og ryddet seg skog her, og de noble edelsfolk som seilte innover for å ta veien over til Voss eller Brudvig.
Etter pesten var der nesten ingen igjen her på Vestlandet, men før det var der et mangfold av havfolk.
Keltere, piktere og andre folkestammer som er så og si utdød, der man ser spor i menneskelig genetikk og språk.
Dette er en tradisjon vi må bygge videre på, men det er dektektivarbeid.

Det som vi nå går inn i er det å få produksjonen opp igjen, med design som kan ta litt av det gamle og litt av det nye å skape en vei som er bra for helheten.
Økonomoi heter det i dag og økologi het det før, vi må lage en balanse med desigsystem.
Det har vært opp og ned i historien med produksjon, men man ser at sjØlbergingStiden var det mulig å leve uten penger, man da hadde man gjeld til øvrigheten. Så var der tider der de var rike med kjemi og gift, men utfallet ble utryddelse av egeT genetisk mangfold.
Så skal man ofre kapital i følelser eller fysikk, skal æren komme over kjærligheten for medmennesket og natur ?

The art of the mind!

Jeg studerer mitt sinn

det er dypere en

urds brønn

eller er det det.

Jeg graver dypt i tiden som huskes!

jeg var barn?

jeg var litt eldre?

jeg husker og føler !

sårbarheten!

det river i

det tomrommet

vakumet

der alt roper og skriker sannheter!

i en ellers så kaotisk og vold som verden ?

 

The fall into winter 20 16

The coulours are gone, the soil is growing, the rain is cold and the time around is dark.

The conture of everything is coming to rule, the green is gone.

The heavy heaven is around for ages, the garden sleeping and the end is near.

The animal is sleeping but still, running around.

Wondering where did it all go.

Why did it all end?

Whats wrong? The feeling is wrong, its sad but true.

Why are we dying?

Why are we lying?

to our self.

 

The trees sleep.