The art of the mind!

Jeg studerer mitt sinn

det er dypere en

urds brønn

eller er det det.

Jeg graver dypt i tiden som huskes!

jeg var barn?

jeg var litt eldre?

jeg husker og føler !

sårbarheten!

det river i

det tomrommet

vakumet

der alt roper og skriker sannheter!

i en ellers så kaotisk og vold som verden ?

 

The fall into winter 20 16

The coulours are gone, the soil is growing, the rain is cold and the time around is dark.

The conture of everything is coming to rule, the green is gone.

The heavy heaven is around for ages, the garden sleeping and the end is near.

The animal is sleeping but still, running around.

Wondering where did it all go.

Why did it all end?

Whats wrong? The feeling is wrong, its sad but true.

Why are we dying?

Why are we lying?

to our self.

 

The trees sleep.

 

Gardening

When Gardening we have to have respect to all living. The microcosmos help us making it possible to get nutrians and minerals into our living body.

So when i clear out an area(of the forest garden), i make piles of bransjes where to put other feeds back to the earth. After many years or less, i tear it apart making caos in the order of the perfect microcosmos.

Back lays the best earth and soil you can imagen. Crumble and loos infected by the positivly energies of  a prossess i the name of ecology.

Alvastien Telste er LAND senter!

LAND står for ’Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- og Demonstrasjonsprosjekt’ og målet er å formidle praktisk bærekraftige liv. Dette skjer ved å kartlegge og aktivisere permakultursteder i Norge. Vi vil synliggjøre nåværende steder og inspirere oppstart av nye besøkssentre med muligheter for aktiv deltagelse og direkte erfaring med hva permakultur er. I tillegg vil LAND-sentre seg imellom kunne støttes av fellesskapet i nettverket både nasjonalt og internasjonalt.

Den 25 september var den offentlige lanseringen av LAND prosjektet i norge, på ØKOUKA og vi er så heldig å bli det første offisielle LAND senter!!

Vi vil legge ut litt om oss og om designen vår på nettsida, slik at interesserte kan se litt hva det dreier seg om, og hva vi holder på med her.

I tillegg vil vi ha jevnlige kurs  og åpne dager slik vi pleier, så det er mulig å komme å se med egne øyne. Det vil bli mer aktivt på den fronten etter vi begge er ferdig å studere – våren 2018 – da det er ganske hektisk å få til alt på en gang…

Gleder oss til å se mange ivrige permakulturister her, og til vi blir et stort og godt nettverk av LAND sentere og lærlinger i hele Norge!